Ταξινόμηση
Επιπλωμένο

€ 220.000

6883/Κέντρο

Κωδ: 15504-6883

Πωλείται Γραφείο 112 τ.μ.

Βόλος

€ 1.964 / 112

Σύμβουλος Επένδυσης Ακινήτων - Ευσταθίου Ιωάννης. ...


€ 220.000

Περισσότερα

   27/01/2021

0 € 1.964 / 112

Σύμβουλος Επένδυσης Ακινήτων - Ευσταθίου Ιωάννης. ...

Περισσότερα

   20/01/2021

€ 60.000

Απόδοση: 6 %

6639/Μεταμόρφωση

Κωδ: 12751-6639

Πωλείται Γραφείο 51 τ.μ.

Βόλος

2 € 1.176 / 51

Τζιαφέτας Νικόλαος / Θεοδωρίδης Νικόλαος / Λιάκος ...


€ 60.000

Απόδοση: 6 %

Περισσότερα

   20/01/2021

2 € 1.176 / 51

Τζιαφέτας Νικόλαος / Θεοδωρίδης Νικόλαος / Λιάκος ...

Περισσότερα

   06/10/2020

€ 130.000

Απόδοση: 6 %

4664/Κέντρο

Κωδ: 10834-4664

Πωλείται Γραφείο 162 τ.μ.

Βόλος

€ 802 / 162

Σύμβουλοι Επένδυσης Ακινήτων Θεοδωρίδης Νικόλαος- ...


€ 130.000

Απόδοση: 6 %

Περισσότερα

   01/01/2019

0 € 802 / 162

Σύμβουλοι Επένδυσης Ακινήτων Θεοδωρίδης Νικόλαος- ...

Περισσότερα

   21/10/2019

€ 110.000

Απόδοση: 0 %

4863/Κέντρο

Κωδ: 12751-4863

Πωλείται Γραφείο 96 τ.μ.

Βόλος

4 € 1.146 / 96

Τζιαφέτας Νικόλαος / Θεοδωρίδης Νικόλαος - Βόλος ...


€ 110.000

Απόδοση: 0 %

Περισσότερα

   01/01/2019

4 € 1.146 / 96

Τζιαφέτας Νικόλαος / Θεοδωρίδης Νικόλαος - Βόλος ...

Περισσότερα

   28/05/2019