Ταξινόμηση

€ 2.500.000

5118/Κέντρο

€ 410 / 6100

Βιομηχανικό κτίριο ΕΠΕ της Λαρίσης σε οικόπεδο 6. ...


€ 2.500.000

Περισσότερα

   16/10/2019

0 € 410 / 6100

Βιομηχανικό κτίριο ΕΠΕ της Λαρίσης σε οικόπεδο 6. ...

Περισσότερα

   16/10/2019

240.000 € 215.000

4804/Κέντρο

5 € 370 / 581

Τζιαφέτας Νικόλαος / Θεοδωρίδης Νικόλαος - Σύμβου ...

240.000
€ 215.000

Περισσότερα

   06/02/2019

5 € 370 / 581

Τζιαφέτας Νικόλαος / Θεοδωρίδης Νικόλαος - Σύμβου ...

Περισσότερα

   06/02/2019

€ 1.200.000

4741/Κέντρο

€ 1.200 / 1000

Βόλος -B ΒΙ.ΠΕ Βόλου: Διατίθεται Κατά Αποκλειστικ ...


€ 1.200.000

Περισσότερα

   05/10/2018

0 € 1.200 / 1000

Βόλος -B ΒΙ.ΠΕ Βόλου: Διατίθεται Κατά Αποκλειστικ ...

Περισσότερα

   05/10/2018

€ 380.000

4331/Κέντρο

€ 373 / 1020

Βόλος - Λαρίσης : Διατίθεται Προς Πώληση Βιομηχαν ...


€ 380.000

Περισσότερα

   30/06/2015

0 € 373 / 1020

Βόλος - Λαρίσης : Διατίθεται Προς Πώληση Βιομηχαν ...

Περισσότερα

   30/06/2015