Ταξινόμηση

€ 500

4778/Κέντρο

€ 5 / 92

Βόλος - Κέντρο : Διατίθεται προς Ενοικίαση γραφει ...


€ 500

Περισσότερα

   20/11/2018

0 € 5 / 92

Βόλος - Κέντρο : Διατίθεται προς Ενοικίαση γραφει ...

Περισσότερα

   20/11/2018

€ 240

4624/Κέντρο

€ 4 / 54

Βόλος - Μεταμόρφωση : Διατίθεται προς ενοικίαση Ι ...


€ 240

Περισσότερα

   21/11/2017

0 € 4 / 54

Βόλος - Μεταμόρφωση : Διατίθεται προς ενοικίαση Ι ...

Περισσότερα

   21/11/2017

€ 210

4482/Ανάληψη

€ 4 / 49

Βόλος - Νομαρχία : Διατίθεται προς ενοικίαση γραφ ...


€ 210

Περισσότερα

   16/11/2016

0 € 4 / 49

Βόλος - Νομαρχία : Διατίθεται προς ενοικίαση γραφ ...

Περισσότερα

   16/11/2016

€ 220

4484/Ανάληψη

€ 5 / 42

Βόλος - Νομαρχία : Διατίθεται προς ενοικίαση γραφ ...


€ 220

Περισσότερα

   16/11/2016

0 € 5 / 42

Βόλος - Νομαρχία : Διατίθεται προς ενοικίαση γραφ ...

Περισσότερα

   16/11/2016

€ 200

4468/Κέντρο

€ 5 / 38

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Χριστοδούλου Αντρέ ...


€ 200

Περισσότερα

   04/11/2016

0 € 5 / 38

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Χριστοδούλου Αντρέ ...

Περισσότερα

   04/11/2016

€ 200

4330/Κέντρο

€ 5 / 38

Σύμβουλοι επένδυσης ακινήτων : Χριστοδούλου Αντρέ ...


€ 200

Περισσότερα

   25/06/2015

0 € 5 / 38

Σύμβουλοι επένδυσης ακινήτων : Χριστοδούλου Αντρέ ...

Περισσότερα

   25/06/2015

€ 1.900

4319/Κέντρο

€ 3 / 700

Βόλος - Κέντρο : Διατίθεται Προς Ενοικίαση χώρος ...


€ 1.900

Περισσότερα

   07/05/2015

0 € 3 / 700

Βόλος - Κέντρο : Διατίθεται Προς Ενοικίαση χώρος ...

Περισσότερα

   07/05/2015


  • 3