Ταξινόμηση

€ 600

6250/Κέντρο

1 € 5 / 110

Αγριά Βόλου : Διατίθεται προς ενοικίαση κατάστημ ...


€ 600

Περισσότερα

   09/07/2020

1 € 5 / 110

Αγριά Βόλου : Διατίθεται προς ενοικίαση κατάστημ ...

Περισσότερα

   09/07/2020

Προτεινόμενο

€ 300

6239/Κέντρο

€ 11 / 27

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 300

Περισσότερα

   07/07/2020

0 € 11 / 27

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   07/07/2020

Προτεινόμενο

€ 300

6240/Κέντρο

€ 12 / 26

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 300

Περισσότερα

   07/07/2020

0 € 12 / 26

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   07/07/2020

€ 250

6217/Κέντρο

€ 9 / 28

Βόλος - Κέντρο Στάμος Αναστάσιος Σύμβουλος Ακιν ...


€ 250

Περισσότερα

   06/07/2020

0 € 9 / 28

Βόλος - Κέντρο Στάμος Αναστάσιος Σύμβουλος Ακιν ...

Περισσότερα

   06/07/2020

€ 350

6123/Αγ. Βασίλειος

€ 10 / 35

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσία ...


€ 350

Περισσότερα

   19/06/2020

0 € 10 / 35

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσία ...

Περισσότερα

   19/06/2020

€ 240

6081/Κέντρο

€ 6 / 40

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Χατζής Δήμος μέλος ...


€ 240

Περισσότερα

   15/06/2020

0 € 6 / 40

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Χατζής Δήμος μέλος ...

Περισσότερα

   15/06/2020

€ 600

6084/Νέες Παγάσες

1 € 4 / 161

Ενοικιάζεται, κατ αποκλειστικότητα, κατάστημα επί ...


€ 600

Περισσότερα

   15/06/2020

1 € 4 / 161

Ενοικιάζεται, κατ αποκλειστικότητα, κατάστημα επί ...

Περισσότερα

   15/06/2020

€ 450

6086/Κέντρο

€ 6 / 80

Βόλος - Κέντρο Στάμος Αναστάσιος Σύμβουλος Ακινή ...


€ 450

Περισσότερα

   15/06/2020

0 € 6 / 80

Βόλος - Κέντρο Στάμος Αναστάσιος Σύμβουλος Ακινή ...

Περισσότερα

   15/06/2020

€ 450

6065/Κέντρο

€ 10 / 45

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσία ...


€ 450

Περισσότερα

   09/06/2020

0 € 10 / 45

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσία ...

Περισσότερα

   09/06/2020

€ 600

6053/Αγ. Βασίλειος

€ 5 / 130

Γεώργιος Σουβλής , Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας ...


€ 600

Περισσότερα

   04/06/2020

0 € 5 / 130

Γεώργιος Σουβλής , Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας ...

Περισσότερα

   04/06/2020


  • 1