Ταξινόμηση

250 € 220

6136/Κέντρο

1 1 28

Βόλος - Κέντρο Στάμος Αναστάσιος Σύμβουλος Ακιν ...

250
€ 220

Περισσότερα

   22/06/2020

1 1 28

Βόλος - Κέντρο Στάμος Αναστάσιος Σύμβουλος Ακιν ...

Περισσότερα

   22/06/2020

450 € 400

5996/Κέντρο

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

450
€ 400

Περισσότερα

   23/05/2020

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

Περισσότερα

   23/05/2020

450 € 400

5997/Κέντρο

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

450
€ 400

Περισσότερα

   23/05/2020

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

Περισσότερα

   23/05/2020

450 € 400

5998/Κέντρο

2 1 55

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

450
€ 400

Περισσότερα

   23/05/2020

2 1 55

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

Περισσότερα

   23/05/2020

450 € 400

5999/Κέντρο

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

450
€ 400

Περισσότερα

   23/05/2020

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

Περισσότερα

   23/05/2020

450 € 400

6000/Κέντρο

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

450
€ 400

Περισσότερα

   23/05/2020

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

Περισσότερα

   23/05/2020

450 € 400

6001/Κέντρο

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

450
€ 400

Περισσότερα

   23/05/2020

1 1 50

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωσταντίνος ...

Περισσότερα

   23/05/2020

340 € 310

5995/Επτά Πλατάνια

1 1 32

Ενοικιάζεται, κατ αποκλειστικότητα, μονοκατοικία ...

340
€ 310

Περισσότερα

   22/05/2020

1 1 32

Ενοικιάζεται, κατ αποκλειστικότητα, μονοκατοικία ...

Περισσότερα

   22/05/2020

270 € 250

5963/Κέντρο

€ 13 / 20

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσία ...

270
€ 250

Περισσότερα

   14/05/2020

0 € 13 / 20

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσία ...

Περισσότερα

   14/05/2020

270 € 250

5957/Κέντρο

€ 8 / 30

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσία ...

270
€ 250

Περισσότερα

   12/05/2020

0 € 8 / 30

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσία ...

Περισσότερα

   12/05/2020


  • 1