Ταξινόμηση
Προτεινόμενο

€ 400

Απόδοση: 1200 %

5686/Διμήνι

Κωδ: 25306-5686

Ενοικιάζεται Κατάστημα 120 τ.μ.

Αισωνία

€ 3 / 120

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλο ...


€ 400

Απόδοση: 1200 %

Περισσότερα

   07/02/2020

0 € 3 / 120

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλο ...

Περισσότερα

   07/02/2020

Προτεινόμενο

€ 1.000

5548/Μαύρη Πέτρα

Κωδ: 25306-5548

Ενοικιάζεται Κατάστημα 276 τ.μ.

Σηπιάδα

€ 4 / 276

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 1.000

Περισσότερα

   13/01/2020

0 € 4 / 276

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   13/01/2020