Ταξινόμηση
Προτεινόμενο

€ 280

7093/Κέντρο

1 1 40

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 280

Περισσότερα

   20/04/2021

1 1 40

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   01/04/2021

Φοιτητικό

€ 330

7119/Κέντρο

1 1 42

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 330

Περισσότερα

   08/04/2021

1 1 42

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   08/04/2021

Φοιτητικό

€ 270

6455/Κέντρο

1 1 25

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας : ...


€ 270

Περισσότερα

   03/09/2020

1 1 25

Γεώργιος Σουβλής, Σύμβουλος Ακίνητης Περιουσίας : ...

Περισσότερα

   02/09/2020

Προτεινόμενο

€ 270

6308/Κέντρο

1 € 8 / 33

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 270

Περισσότερα

   22/07/2020

1 € 8 / 33

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   22/07/2020

Προτεινόμενο

€ 580

6258/Νέα Ιωνία

Κωδ: 25306-6258

Ενοικιάζεται Κατάστημα 101 τ.μ.

Νέα Ιωνία Βόλου

€ 6 / 101

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 580

Περισσότερα

   10/07/2020

0 € 6 / 101

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   10/07/2020

Προτεινόμενο

€ 300

6239/Κέντρο

€ 11 / 27

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 300

Περισσότερα

   07/07/2020

0 € 11 / 27

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   07/07/2020

Προτεινόμενο

€ 300

6240/Κέντρο

€ 12 / 26

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...


€ 300

Περισσότερα

   07/07/2020

0 € 12 / 26

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλος ...

Περισσότερα

   07/07/2020

Προτεινόμενο

€ 400

Απόδοση: 1200 %

5686/Διμήνι

Κωδ: 25306-5686

Ενοικιάζεται Κατάστημα 120 τ.μ.

Αισωνία

€ 3 / 120

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλο ...


€ 400

Απόδοση: 1200 %

Περισσότερα

   07/02/2020

0 € 3 / 120

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Στύλας Ρήγας μέλο ...

Περισσότερα

   07/02/2020