Πολυτελές

€ 550.000

(1.930 € / τ.μ.)

10469-11.jpg

5 Δωμ. 4 wc 285 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...


€ 550.000

(1.930 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/02/2020

5 Δωμ. 4 wc 285 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...

Περισσότερα

   13/02/2020

€ 150.000

(400 € / τ.μ.)

10161-11.jpg

3 Δωμ. 1 wc 375 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...


€ 150.000

(400 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/02/2020

3 Δωμ. 1 wc 375 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...

Περισσότερα

   13/02/2020

Πολυτελές

€ 330.000

(1.813 € / τ.μ.)

9622-11.jpg

4 Δωμ. 3 wc 182 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...


€ 330.000

(1.813 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/02/2020

4 Δωμ. 3 wc 182 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...

Περισσότερα

   13/02/2020

€ 500.000

(1.684 € / τ.μ.)

9020-11.jpg

7 Δωμ. 6 wc 297 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...


€ 500.000

(1.684 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/02/2020

7 Δωμ. 6 wc 297 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...

Περισσότερα

   13/02/2020

Πολυτελές

€ 650.000

(3.333 € / τ.μ.)

6742-11.jpg

2 Δωμ. 1 wc 195 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...


€ 650.000

(3.333 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/02/2020

2 Δωμ. 1 wc 195 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...

Περισσότερα

   13/02/2020

Πολυτελές

€ 630.000

(3.500 € / τ.μ.)

6729-11.jpg

4 Δωμ. 3 wc 180 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίν ...


€ 630.000

(3.500 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/02/2020

4 Δωμ. 3 wc 180 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίν ...

Περισσότερα

   13/02/2020

€ 290.000

(1.362 € / τ.μ.)

5263-11.jpg

4 Δωμ. 3 wc 213 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...


€ 290.000

(1.362 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/02/2020

4 Δωμ. 3 wc 213 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...

Περισσότερα

   13/02/2020

Πολυτελές

€ 120.000

(845 € / τ.μ.)

3987-20.jpg

2 Δωμ. 2 wc 142 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Χριστοδούλου Ανδρέ ...


€ 120.000

(845 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   13/02/2020

2 Δωμ. 2 wc 142 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Χριστοδούλου Ανδρέ ...

Περισσότερα

   13/02/2020

€ 650.000

(650 € / τ.μ.)

10152-11.jpg

Κωδ: 6-4826

Πωλείται Αποθήκη 1000 τ.μ.

Αισωνία

€ 650 / τ.μ. 1000 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...


€ 650.000

(650 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   14/03/2019

0 Χώροι € 650 / τ.μ. 1000 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...

Περισσότερα

   14/03/2019

€ 145.000

(113 € / τ.μ.)

10162-1.jpg

Κωδ: 6-4828

Πωλείται Αποθήκη 1280 τ.μ.

Νέα Αγχίαλος

€ 113 / τ.μ. 1280 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...


€ 145.000

(113 € / τ.μ.)

Περισσότερα

   20/03/2019

0 Χώροι € 113 / τ.μ. 1280 τ.μ.

Σύμβουλος επένδυσης ακινήτων : Σιάνος Κωνσταντίνο ...

Περισσότερα

   20/03/2019


  • 3

Κωνσταντίνος Σιάνος

6945924122
2421020008

Λίγα λόγια για μένα