Δημήτρης Καραγιάννης

Broker
2421020008
2421020008

Ιωάννης Καραγιάννης

Broker
6946982256
2421020008

Ευτυχία Καραγιάννη

Broker
2421020025
2421020008

Γιώργος Σουβλής

Εμπορικός διευθυντής
6942232235
24210-20008 , 24210-20025

Γιώργος Σαμαράς

IT manager
6973096424
2421020008

Νίκος Αλεξίου

Πολιτικός Μηχανικός
6974949148
2421020008

Ναταλία Τσούλου

Γραμματειακή Υποστήριξη
6982727336
2421020008,2421020025

Φιλίτσα Ελευθερίου

Γραμματειακή Υποστήριξη
6978089618
2421020008,2421020025

Εύη Φαλκή

Γραμματειακή Υποστήριξη
6980744223
2421020008

Πωλήσεις (38) Ενοικιάσεις (3)

Κωνσταντίνος Σιάνος

Σύμβουλος ακινήτων
6945924122
2421020008

Πωλήσεις (60) Ενοικιάσεις (19)

Απόστολος Τσικουρόπουλος

Σύμβουλος ακινήτων
6944910503
2421020008

Πωλήσεις (7) Ενοικιάσεις (2)

Κωνσταντίνος Ευαγγελόπουλος

Σύμβουλος ακινήτων
6972800793
242102008

Πωλήσεις (49) Ενοικιάσεις (6)

Κυριάκος Παπαγεωργίου

Σύμβουλος ακινήτων
6980248119
2421020008

Πωλήσεις (31) Ενοικιάσεις (19)

Γρηγόρης Γρηγοριάδης

Σύμβουλος ακινήτων
6978388814
2421020008

Πωλήσεις (28) Ενοικιάσεις (6)

Αναστάσιος Στάμος

Σύμβουλος ακινήτων
6951410847
2421020008

Πωλήσεις (65) Ενοικιάσεις (17)

Νίκος Τζιαφέτας

Σύμβουλος ακινήτων
6977991894
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (36) Ενοικιάσεις (8)

Αθηνά Περδίκη

Σύμβουλος ακινήτων
6980764200
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (51) Ενοικιάσεις (16)

Νίκος Θεοδωρίδης

Σύμβουλος ακινήτων
6974735887
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (111) Ενοικιάσεις (8)

Νίκος Χριστόπουλος

Σύμβουλος ακινήτων
6982002188
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (24) Ενοικιάσεις (4)

Γιάννης Σταματίου

Σύμβουλος ακινήτων
6977622508
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (40) Ενοικιάσεις (3)

Γιάννης Ευσταθίου

Σύμβουλος ακινήτων
6985650638
2421020008

Πωλήσεις (46) Ενοικιάσεις (10)

Ανδρέας Χριστοδούλου

Σύμβουλος ακινήτων
6947098331
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (31) Ενοικιάσεις (4)

Χαρούλα Βαμβακά

Σύμβουλος ακινήτων
6981892752
2421020008

Πωλήσεις (39) Ενοικιάσεις (19)

Δήμος Χατζής

Σύμβουλος ακινήτων
6941484043
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (14) Ενοικιάσεις (1)

Δημήτρης Κολέτσιος

Σύμβουλος ακινήτων
6946667781
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (20) Ενοικιάσεις (4)

Νικόλαος Νικόπουλος

Σύμβουλος ακινήτων
6934192168
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (6)

Λία Φαλκή

Σύμβουλος ακινήτων
6983863244
2421020008

Μάρω Μεσάικου

Σύμβουλος ακινήτων
6936178145
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (28) Ενοικιάσεις (7)

Ιωάννα Φορτούνα

Σύμβουλος ακινήτων
6988066954
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (26) Ενοικιάσεις (1)

Παναγιώτης Κόλλιας

Σύμβουλος ακινήτων
6975205458
2427021107

Πωλήσεις (1)

Αθανάσιος Ζλατούδης

Σύμβουλος ακινήτων
6947943798
2427021107

Πωλήσεις (12) Ενοικιάσεις (9)

Άγγελος Σαλιλλάρης

Σύμβουλος ακινήτων
6982730025
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (29) Ενοικιάσεις (1)

Βασίλης Παππάς

Σύμβουλος ακινήτων
6974616003
2427021107

Πωλήσεις (6)

Χαρούλα Καΐρη

Σύμβουλος ακινήτων
6980587378
2421020008,2421020025

Πωλήσεις (3)

Βίκτωρ Κούπτσια

Σύμβουλος ακινήτων
6948891391
2421020008,2421020025

Σοφία Γουλιώτη

Σύμβουλος ακινήτων
6947792490
2421020008

Ενοικιάσεις (3)

Σωτήρης Καραδαγλής

Σύμβουλος ακινήτων
6932711271
2421020008

Ιωάννα Κρανιά

Σύμβουλος Ακινήτων
6908371070
2421020008

Παναγιώτης Πασάκογλου

Σύμβουλος ακινήτων
6972960765
2421020008

Βίβιαν Τσιμπανογιάννη

Σύμβουλος Ακινήτων
6932905932
2421020008

Ενοικιάσεις (4)

Θωμάς Παπαδημητρίου

Σύμβουλος ακινήτων
6974896450
2421020008

Kωνσταντίνος Κρανιάς

Σύμβουλος ακινήτων
6981536559
2421020008

Πωλήσεις (5)

Ελευθερία Φατσή

Σύμβουλος ακινήτων
6970299808
2421020008

Ρήγας Στύλας

Σύμβουλος ακινήτων
6981450721
2421020008

Πωλήσεις (2) Ενοικιάσεις (1)

Γιώργος Γεωργίου

Σύμβουλος ακινήτων
6982068300
2421020008